Zásady ochrany osobních údajů

Toto jsou informace týkající se zásad uchovávání osobních údajů na webu www.nachtigallartists.cz společnosti Nachtigall Artists Management, s.r.o., IČO: 26431017, se sídlem Čerchovská 6, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 81680 (dále jen „Nachtigall Artists Management“), se zpracováním osobních údajů dle podmínek uvedených níže. Osobní údaje jsou z naší strany zpracovávány pouze pro účel rozesílání newsletteru / zpravodaje (dále jen „zpravodaj“).

Zpracováváme pouze jeden osobní údaj: e-mailovou adresu, a to výhradně za účelem rozesílání zpravodaje. Náš web také používá cookies, ale používáme je pouze k ověření faktu, že formulář pro přihlášení nového uživatele k newsletteru nebyl vyplněn automatizovaně. Nepoužíváme žádné služby pro analýzu a sledování našich uživatelů. E-mailovou adresu a cookies dále v textu označujeme jako „Osobní údaje“.

K Osobním údajům nebude mít bez mého dodatečného souhlasu či zákonné povinnosti přístup třetí osoba. Osobní údaje jsou v naší databázi uloženy zašifrované, není tedy možné je získat nahlédnutím do naší databáze.

Osobní údaje jsou po odsouhlasení uchovávány na dobu neurčitou, nejdéle ovšem do doby odvolání souhlasu se zpracováním, což je možné učinit kdykoliv odhlášením z rozesílání Zpravodaje společnosti Nachtigall Artists Management. Po odhlášení z našeho zpravodaje jsou Osobní údaje ihned odstraněny z naší databáze. Osobní údaje uživatelů, kteří se v minulosti odhlásili z odběru našeho Zpravodaje, byly odstraněny a již je dále neuchováváme.

Tento souhlas se netýká zpracování osobních údajů e-shopu na našich stránkách, který provozuje společnost Ticketstream s.r.o. (IČO 26695944, dále jen „Ticketstream“). Souhlas se zpracováním osobních údajů při nákupu vstupenek na naše koncerty bude požadován před dokončením nákupu v e-shopu Ticketstream. Za uchovávání osobních údajů společnosti Ticketstream neneseme žádnou odpovědnost. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ticketstream jsou uvedeny na této stránce.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.


Shrnutí

Tento web uchovává pouze zašifrované e-mailové adresy uživatelů, kteří se přihlásili k odběru našeho Zpravodaje. Používáme cookies, ale pouze za účelem omezení automatizovaného odesílání formulářů. Naše uživatele nikterak nesledujeme, ani nepoužíváme k analýze chování uživatelů služby třetích stran. Údaje poskytnuté zákazníkem v e-shopu spravuje společnost Ticketstream a neneseme za ně tedy žádnou odpovědnost.